défiscalisation

Mediewistyka - Średniowiecze, historia, badania

Uprzejmie zapraszam na II Seminarium sfragistyczne, które odbędzie się w Krakowie 30 marca br. Równocześnie informuję, że I Seminarium, które odbyło się 8 grudnia 2006 roku, cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja oraz ożywiona dyskusja. Jego przebieg potwierdził potrzebę regularnych spotkań badaczy zajmujących się sfragistyką i pokrewnymi dyscyplinami. Poniżej przedstawiam program kolejnego seminarium. Jednocześnie proszę o przekazywanie informacji o seminarium wszystkim zainteresowanym.
Dr hab. Zenon Piech, Instytut Historii UJ

W dniach 19 – 21 września 2005 roku odbędzie się w Lublinie II Kongres Mediewistów Polskich.
Jego organizacja została powierzona Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, który we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim przygotowuje zjazd wszystkich zainteresowanych historią średniowiecza. Stały Komitet Mediewistów Polskich zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią tej epoki do wzięcia czynnego udziału w sesjach, dyskusjach i spotkaniach przygotowywanych z tej okazji.

Podobnie jak poprzednim razem, we wrześniu 2002 roku w Toruniu, chcemy uczynić z Kongresu spotkanie wszystkich badaczy i miłośników średniowiecza niezależnie od uprawianej dyscypliny naukowej czy kierunku zainteresowań historycznych. Zależy nam na aktywnym udziale historyków sztuki, idei i filozofii, archeologów, archiwistów i numizmatyków, historyków prawa i literatury, défiscalisation Pinel heraldyków i językoznawców ze wszystkich ośrodków badawczych w kraju. Wierzymy, że jednym z warunków rozwoju polskiej mediewistyki jest konfrontacja różnych punktów widzenia i odmiennych poglądów naukowych. Chcemy, by Kongres Lubelski stał się prawdziwym centrum debat i sporów na wszystkie tematy związane z epoką średniowiecza.

W ciągu trzech dni spotkania co najmniej jedna sesja jest przewidziana jako forum dostępne dla wszystkich chętnych, którzy zechcą przedstawić własny referat. Organizatorzy zapewnią osobom zgłaszającym się możliwość wystąpienia, a tytuł wykładu i nazwisko prelegenta zostaną wprowadzone do programu zjazdu. Warunkiem będzie zgłoszenie do Biura Organizacyjnego pełnego tytułu referatu wraz z krótkim, ale dokładnym opisem proponowanej problematyki. Mamy nadzieję, że ogólnodostępna sesja kongresowa znacznie rozszerzy krąg aktywnych uczestników naszej greengrodno debaty. Pozostałe dni zostaną wypełnione programem przygotowanym przez Stały Komitet Mediewistów Polskich składającym się z 12 sesji obejmujących różne tematy i kierunki naukowe. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wielkim spotkaniu całego środowiska mediewistycznego.